Onze werkwijze

Een door QCert uitgevoerde certificeringsaudit bestaat uit 2 delen, de documentatiebeoordeling en de praktijktoets. Tijdens de documentatiebeoordeling beoordeelt de Lead Auditor of de door desbetreffende ISO norm vereiste documentatie aanwezig is. Deze 1e fase duurt 1 dag en wordt samengevat in een rapportage met een oordeel in hoeverre de documentatie voldoende is om door te gaan naar de praktijktoets. 

Tussen fase 1 en 2 zit altijd tenminste 4 weken, dit om u de tijd te geven om mogelijke verbeterpunten alsnog door te voeren. Tijdens fase 2 wordt getoetst of het managementsysteem in de praktijk ook daadwerkelijk leeft en wordt nageleefd. Dit gebeurt door het houden van interviews met management en medewerkers en het verzamelen van bewijsmateriaal waaruit de aantoonbare werking van het managementsysteem blijkt. Afhankelijk van de grootte van de organisatie, de scope van de certificering en het aantal betrokken FTE's en vestigingen, kan een praktijktoets 1 of meerdere dagen in beslag nemen. 

De praktijktoets wordt afgesloten met een terugkoppeling aan de directie waarin de bevindingen worden toegelicht en de organisatie verneemt of zij wel of niet voorgedragen zal worden voor certificering. Het resultaat van de praktijktoets wordt samengevat in een rapportage. Indien er geen voordracht kan plaatsvinden dan worden vervolgafspraken gemaakt voor een herkansing. In het geval de organisatie wordt voorgedragen dan volgt een beoordeling van de rapportage door de Review Commissie. In het geval de Review Commissie de rapportage als juist en volledig beoordeelt, is een succesvolle certificering een feit en wordt het desbetreffende ISO certificaat aan de organisatie verstrekt. Een ISO certificaat is 3 jaar geldig. Een gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks onderworpen aan een praktijktoets van 1 of meerdere dagen. 

Onze wijze van certificeren is conform de ISO17021.

Is uw interesse gewekt? Vraag dan via de OFFERTE AANVRAAG tab een vrijblijvende offerte aan. Wij sturen u dan ook een uitgebreide beschrijving mee van de geldende spelregels en een nadere toelichting op het gehele auditproces.